Invitatie Festivalul Judetean „Ziua Internationala a rromilor”, Editia a III-a

INVITATIE_ZR_2016 (2) (1)

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI proiect: „FIECARE ARE DREPTUL LA EDUCAȚIE”

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

entități private, pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

Titlu proiect: „FIECARE ARE DREPTUL LA EDUCAȚIE”

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013, Școala Gimnazială nr. 5, cu sediul în Str. Barajului nr. 49, Municipiul Săcele, Județul Brașov, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea colaborării pentru aplicarea unui proiect de finanțare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.2.

 

Condiţii generale de eligibilitate

Organizație cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent). Organizația trebuie să NU se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor din Ghidul condiții generale.

Condiții specifice de eligibilitate

 1. Are prevăzute în statut obiective/activități privind educația pentru copiii și/sau tineri;
 2. Demonstrează experiență relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a școlii;
 3. Desfășoară activități de educație și sociale în Municipiul Săcele și/sau al localității de proveniență, dacă organizația este din altă regiune de dezvoltare;
 4. Are o capacitate financiară, calculată potrivit regulilor ghidului de finanțare de minim 3.000.000 lei.

Conţinutul dosarului de participare

 

A.Documente de funcționare a entității:

(1) Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie;

(2) Certificatul de înregistrare fiscală;

(3) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 3 ani.

B.Documente specifice:

(1) Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă angajamentul de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;

(2) Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

(3) Documente relevante, care să ateste capacitatea entității private de a implementa activitățile din proiect pentru care va fi selectată;

(4) Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare pentru inscrierea partenerului in sistemul informatic Actionweb (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal);

 

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea părăsirii timpurii a școlii, pentru copii defavorizați și furnizarea de competențe și abilități de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu școala din două regiuni de dezvoltare ale României.

 

Organizatiile interesate să participe la selecție vor depune documentele cu menţiunea: “Selecţie de parteneri pentru proiecte POSDRU” la Școalii Gimnaziale nr. 5, cu sediul în Str. Barajului nr. 49, Municipiul Săcele, Județul Brașov, până la data de 16.12.2014 ora 12:00.

 

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în scrisoarea de intenţie.

Descarca anuntul in format Word: Anunt selectie

Participare activă+implicare+colaborare = învățare optimă

Participare activă+implicare+colaborare = învățare optimă

Din activitatile noastre

Din activitatile noastre

Din activitatea clasei a III-a C (inv. ARAMA Leila)

Premii obtinute de elevii scolii noastre in anul scolar 2012-2013 la concursuri nationale de creatie literara

FUNDATIA PENTRU ASISTENTA SOCIALA SI TINERET SACELE

Parteneri:

 • Fundatia pentru Asistenta Sociala si Tineret Sacele (www.fastcharity.ro)
 • Scoala Generala Nr. 5 Sacele

S.C. DRAGONUL ROSU S.A.

Parteneri:

 • S.C. DRAGONUL ROSU S.A.
 • Gradinita Sc. Gen. nr. 5 Sacele
 • CENTRUL NATIONAL DE CULTURA AL ROMILOR

COPIL CA TINE SUNT SI EU…

Parteneri:

 • Gradinita nr. 23 Brasov
 • Gradinita Sc. Gen. nr. 5 Sacele

PRIMAVARA IN SUFLET DE COPIL

Parteneri:
 • Gradinita nr. 25 Brasov, sectia Waldorf
 • Gradinita Sc. Gen. nr. 5 Sacele
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory